RENAIXEMENT

 

RENAIXEMENT


Els canvis que es van produir en l'última part de l'Edat Mitjana van conduir al Renaixement.
Al segle XIV a Florència sota la protecció de la influent família Médici; i a d'altres ciutats italianes sota la d'altres mecenes, incloent-hi Papes, va néixer un corrent humanístic que volia redescobrir l'antiga cultura clàssica, adormida durant tants segles.
Havia hospitals benèfics per atendre i donar aixopluc temporal a la gent pobra i d'altres que actuaven com a hospitals pròpiament dits. En aquests últims una font d'ingressos suficient permetia que es donés una assistència mèdica adequada per l'època.
Hi havia una normativa sobre la feina a fer per part de l'Infermer Major i dels infermers assistencials que ha quedat reflectida en diversos escrits de l'època.
La matrona d'aquest període té dues representants: la matrona que atent a la gent rica, que està ben pagada i té reconeixement social, i la matrona que atent el poble amb poc o cap recurs econòmic, i que sols cobra un sou que li permet anar vivint.
Les matrones ja tenen quatre funcions ben definides:
- Assistència a les dones durant el part, el puerperi i situacions patològiques del aparell reproductor femení.
- Declaració jurídica quan era necessari per mort de la mare durant el part, per certificar si un nen havia nascut viu o mort, o per dir si una dona havia donat a llum o no un nadó. Tan important en casos de herències!
- Ensenyança de noves matrones que les substituirien quan elles es jubilessin.
- Administració del Baptisme d'urgència si el nadó corria el risc de morí.

 

Inici
Presentació
Prehistòria
Civilitzacions antigues
Edat mitjana
Renaixement
Segle d'or
Il·lustració
2a meitat segle XIX
Segle XX
Futur